Hoe uit ‘De mens centraal’ zich bij ons?

Voor ons heeft deze vraag verschillende antwoorden. Het betekent onder andere dat we voor elkaar zorgen, en samen zorgen voor anderen. Dit uitte zich onder andere in 2010, 2011 en 2012 in een team dat met zijn allen voor stichting Alpe D’HuZes in Frankrijk bijna €100.000,- bij elkaar heeft gefietst in de strijd tegen kanker. Een evenement waar afzien, vertrouwen, impact maken, groot durven zijn, onbaatzuchtigheid, verbinding en trots duidelijk naar voren komen.

Voor elkaar zorgen én zorgen voor anderen. Het motto van ons team waarmee we aan drie edities van Alpe D’HuZes meededen.

Het uit zich ook in onze acties voor de Ronald McDonald huizen, waarbij we met zijn allen gekookt en geklust hebben ter ondersteuning van de families die op dat moment van het Ronald McDonaldhuis afhankelijk waren. Een actie die wellicht kleiner voelde, maar een grote impact maakte. 

Recenter uit het zich weer in de zoektocht naar partijen met eenzelfde instelling zodat we samen het verschil kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is het in Rotterdam gevestigde Heilige Boontjes. Een mooie organisatie die jongeren op een duurzame manier weer re- integreert in de maatschappij. Hier krijgen deze jongeren de kans om hun kwetsbaarheid (weer) om te zetten in kracht. In het kader van ‘voor elkaar zorgen, en samen zorgen voor anderen’ onderzoeken wij hoe we elkaar kunnen aanvullen en samen impact kunnen maken. Het verschil maken voor een ander, daar draait het om!

Ook in onze eigen organisatie staat de mens centraal. In het verleden uitte zich dat bijvoorbeeld in arbeidscontracten van starters die wij na 3 jaar drie maanden sabbatical lieten nemen, met de vrije optie om daarna weer bij ons verder te gaan. Tijd voor jezelf om eens goed na te denken over wat je nu echt wilt. Of een ander voorbeeld waarin wij met de collega’s vanzelfsprekend klaarstonden om een collega in nood op te vangen. Alle collega’s sprongen bij. Er werd gekookt, gereden, gezorgd en opgevangen zodat deze collega zonder druk de tijd kon nemen om voor  zijn partner te zorgen. Menselijk dus, gewoon omdat het kan!

Continu op zoek naar hoe we samen impact kunnen maken. Vandaar ook onze aanwezigheid op het seminar ‘De menselijke revolutie’ in het AFAS Theater in Leusden.

Recent waren wij op het seminar ‘De menselijke revolutie’. Daar sprak ook de CEO van AFAS. Hij sprak over gelukkige medewerkers, over welzijn en de gevolgen daarvan voor mens en organisatie. Twee weken later kondigde hij de 32-urige werkweek aan bij doorbetaling van 40 uur. Op basis van trots, vertrouwen en verbinden de medewerkers tijd en ruimte geven om te ontwikkelen op hun manier en op die manier impact te maken. Die kant gaan wij op. Deze seminar deed ons realiseren dat wij dit eigenlijk al jaren doen, maar dan impliciet.

Hoe uit ‘De mens centraal’ zich in ons werk?

Ook in het facilitaire werkveld houden wij vast aan ‘De mens centraal’-gedachte. In ons project management, in de huisvesting en in de organisatieontwikkeling is dit dus ook altijd de rode draad die we volgen. Wij zien de mens als het fundament van de organisatie. Dit houdt in dat je bij (proces) veranderingen, samenwerkingen en bij projecten in het algemeen iedereen mee moet kunnen nemen. Dat betekent zorgen aanhoren, deze serieus nemen en verplaatsen in de ander. Wij werken daarom graag bottom- up én top- down vanuit een verbindend perspectief. Het gaat erom dat iedereen wordt meegenomen in dat wat uitgevoerd moet worden. Als men zich namelijk gehoord en gezien voelt, wordt de onrust weggenomen en dat heeft altijd een positief effect op de uitkomst van de projecten. Mensen zien, en zorgen dat men jou ziet is hierin voor ons van groot belang.

Wij zien de mens als het hart en fundament van de organisatie, niet als het middel.

Argentum ziet de mens als rode draad in elke organisatie. Dit vertalen wij terug in onze denk en handelwijze bij onze opdrachtgevers.

Onze kernwaarden

Voor ons zijn de volgende waarden essentieel:

Verbinden

Vertrouwen

Trots

Impact maken