Een team van ondernemers, vernieuwers, harde werkers en vooral mensgerichte probleemoplossers. Onze horizon? Heel Nederland gelukkiger naar hun werk laten gaan en ze aan het eind van de dag weer gelukkig naar huis laten gaan, terwijl ze optimale resultaten bereiken voor jouw organisatie.

Een team van ondernemers, vernieuwers, harde werkers en vooral mensgerichte probleemoplossers. Onze horizon? Heel Nederland gelukkiger naar hun werk laten gaan en ze aan het eind van de dag weer gelukkig naar huis laten gaan, terwijl ze optimale resultaten bereiken voor jouw organisatie.

Wessel van Soest

Transitiemanager

John Jongerius

Huisvestingsmanager

Marloes Duijvestijn

Facilitair Coördinator

Wesley van Bokhoven

Senior adviseur Facilities

Maartje van Soest

Junior projectmanager

Ümit Tuncer

Facilitair Specialist

Aad van der Neut

Senior hoofdopzichter

Minca van Berkestijn

Senior PMO

Hans Bos

Facilitair Specialist

Wessel van Soest

Transitiemanager

John Jongerius

Huisvestingsmanager

Marloes Duijvestijn

Facilitair Coördinator

Wesley van Bokhoven

Senior adviseur Facilities

Maartje van Soest

Junior projectmanager

Ümit Tuncer

Facilitair Specialist

Aad van der Neut

Senior hoofdopzichter

Minca van Berkestijn

Senior PMO

Hans Bos

Facilitair Specialist

Onze kernwaarden

Voor ons zijn de volgende waarden essentieel:

Verbinden

Wij verbinden ons met de organisaties en vooral de mensen waarvoor wij werken. Wij maken echt contact.

Vertrouwen

Juist omdat voor ons de mens centraal staat, doen we er alles aan om het vertrouwen dat wij hebben gekregen niet te beschamen. Vertrouwen is een groot goed.

Trots

Wij zijn trots op onze ondersteunende, enthousiasmerende en inspirerende bijdragen aan onze opdrachtgevers.

Impact maken

Echt iets voor elkaar krijgen, is het leukste dat er is. Wij willen iets achterlaten, een verandering tot stand brengen. Niet even een oplossing, maar iets met langdurig effect.

Visie

Wij geloven dat succes vooral bereikt kan worden als de mens centraal staat binnen de organisatie. Mensen zijn immers het belangrijkste kapitaalgoed. Door medewerkers te blijven inspireren, op de juiste manier te faciliteren en hun motivatie te stimuleren helpen wij organisaties effectiever en efficiënter te functioneren.

Missie

Het creëren van excellente organisaties door uit te gaan van het menselijk kapitaal en hier de omgeving en processen op aan te laten sturen. Niet andersom.