Trots, vertrouwen en verbinding als basis voor een goede samenwerking.

De aanleiding voor dit traject was een training met de elementen trots, vertrouwen en verbinding als uitgangspunt. Het werd uiteindelijk een verandertraject. Samen werken aan samenwerken bleek namelijk niet zo gemakkelijk te zijn als gedacht.

Het doorbreken van een status quo doet altijd pijn.

De start van dit verhaal begint met een training voor het bestuur van de Nederlands Vereniging van Directie-assistenten en management ondersteuners, die in het teken staat van trots, vertrouwen en verbinding.

Trots, omdat we met ons allen trots mogen zijn op hetgeen we de afgelopen 50 jaar met elkaar hebben opgezet. Trots, omdat we ons vak op de kaart hebben gezet en daarmee vooral onszelf ook serieus hebben genomen. Trots ook, omdat wij dit allemaal op vrijwillige basis doen, terwijl wij weten dat vrijwillig niet vrijblijvend betekent. Wij steken er allemaal veel tijd en energie in en dat doen we…omdat we dat zelf willen!

Vertrouwen, omdat wij de loop der jaren een vertrouwd en belangrijk onderdeel zijn geworden in ieder zichzelf respecterend bedrijf. Vertrouwen, omdat wij stuk voor stuk hebben aangetoond een meerwaarde te zijn voor onze omgeving. Vertrouwen, omdat we ook durven te vertrouwen op elkaar. Vertrouwen in hetgeen we de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd, en vertrouwen in de toekomst van ons vak.

Verbinding, omdat je in je eentje niet zoveel kunt bereiken. Verbinding omdat onze vak een mensen vak is en wij zo vaak de verbindende factor zijn in een bedrijf. Verbinding, omdat wij als Bestuur te taak en de verantwoordelijkheid hebben onze Vereeniging op alle fronten met elkaar te verbinden. Landelijk, regionaal, in werkgroepen en in besturen.
De dagen zouden anders verlopen. Er bleek nogal wat oud zeer te zijn. Verschillende standpunten en ideeën over de weg vooruit. Er moesten blokkades worden opgeheven. Met respect kijken naar het verleden en met open blik kijken naar de toekomst. Dat vraagt om lef, durf en creativiteit, maar gaat ook gepaard met angst, frustratie en vasthouden aan het bekende. En tegelijkertijd zijn we mensen die met elkaar het verschil moeten maken en met elkaar moeten samenwerken,

Het begeleiden van de verandering

In een periode die voor alle mensen ingrijpend was, Corona, zijn wij met elkaar toch begonnen aan de reis. Met kleine stapjes gestart om te werken aan het onderlinge vertrouwen. Om gezamenlijk te kijken naar de zaken die wel leiden tot een succes. Door in teampjes te werken aan onderwerpen en activiteiten die zichtbaar leiden tot iets positiefs. Zo ontstond een sfeer van respect, herkenbaarheid en positiviteit terwijl tegelijkertijd opzienbarende resultaten werden bereikt. De basis van het huidige succes ligt in die periode. Het gevoel van samen er voor staan, het durven uiten van meningen en gevoelens,het goede gesprek voeren. En : It takes the time it takes! Het spreekwoord is niet voor niets: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Over paarden gesproken: een jaar na de start vond dat eindelijk de lang verwachte teamtraining plaats.

Samen werken aan samenwerken

Bij samenwerken duiken we met elkaar al snel de diepte in in het WAT. De essentie van deze training ligt echter op een totaal ander vlak. Corona heeft daar wel een rol in gespeeld. We moeten weer leren om echte interesse in elkaar te hebben. De menselijke maat moet weer terugkomen, wij zijn het immers die het verschil maken. We weten nog wel WAT we doen, maar niet meer zo goed WIE we zijn en HOE we de dingen doen. Dus aan de slag met drijfveren, gedragsnuances, feedback, teamrollen en gebruik maken van onze geweldige mede-coaches, de paarden. Wat een enorm krachtige teamtraining is dit toch! Wij zeggen altijd dat het ons doel is dat mensen met meer energie weggaan dan waarmee ze binnenkomen. Ik kan vertellen dat deze groep nog lang na bleef stuiteren! En een jaar later voor de definitieve borging nog eens terug te komen. Door de teamrollen te vertalen naar de verdeling van activiteiten op basis van je persoonlijke kracht en talent.

"Interesse gewekt? We vertellen je graag meer over deze opdracht en onze gedachtegang rondom dergelijke projecten."

— Wessel van Soest, Transitiemanager