Efficiencyverbetering tijdens interim opdracht

Aangenomen als Facility Manager voor de tijdelijke aansturing van de facilitaire professionals en de gastvrouwen, werd gelijktijdig gezocht naar een efficiencyslag binnen Coöperatie DELA. De opdracht kwam bij ons binnen via Vebego Facility Solutions.

Impactanalyse leidt tot organisatiewijziging

Onderdeel van de interim-opdracht was het houden van een impactanalyse. Uit de analyse kwam een voorstel voor een organisatiewijziging. Door de facility afdeling onder een andere directie te plaatsen kon het proces worden geoptimaliseerd en een efficiencyslag worden gemaakt. De rol van manager facilitaire diensten veranderde hierbij in de functie van locatiemanager en het team werd uitgebreid met onderdelen als magazijn en postverwerking. Het herinrichten van facilitaire processen en activiteiten op het hoofdkantoor zou op die manier aansluiten bij de wijze waarop het ook op de locaties in het land is geregeld.

Begeleiden van de transitie

Onze collega focuste zich daarna op het begeleiden van de voorgestelde transitie. Tegelijkertijd werd de dienstverlening op het gebied van gastvrijheid naar een hoger niveau getild. Ook werd de aparte facilitaire servicedesk van het hoofdkantoor ondergebracht bij de centrale facilitaire servicedesk voor de gehele organisatie.

"Interesse gewekt? We vertellen je graag meer over deze opdracht en onze gedachtegang rondom dergelijke projecten."

— Wessel van Soest, Transitiemanager