Tijdelijke functie

In 2022 heeft een medewerker van Argentum, ingehuurd door De Volksbank, de rol van ‘service manager’ vervuld op het hoofdkantoor van De Volksbank. Deze interim-rol richtte zich niet alleen op de vervanging van de huidige servicemanager, maar ook deels op de taak als huisvestingsmanager. Daarnaast werd er een intensieve betrokkenheid gevraagd bij de verdere uitvoering van de visie van ‘Het Nieuwe Werken 2.0’ en hierbij de samenwerking met HR, IT en communicatiecollega’s.

Inhoudelijke taken

In deze rol was de ‘service manager’ verantwoordelijk voor de aansturing van de interne en externe gastvrouwen en de facilitaire professionals in de dagelijkse dienstverlening op het hoofdkantoor.

Bij deze functie hoorden diverse taken, zoals onder andere; het meerjarenplan wat betreft (vervangings)investeringen meubilair en het hierbij selecteren van circulaire alternatieven, huisvestingsconcept afstemmen met interne organisatie, project coördinatie (her)huisvesting- en inrichtingsprojecten, stimuleren vitaliteit en bewustwording op Serviceplein, aansturen BHV, FMIS systeem, facilitaire en huisvestingsprojecten, corona project, coördineren interne verhuizingen, beheer AutoCad tekeningen en operationeel overleg met facilitaire collega’s en leveranciers.

"Interesse gewekt? We vertellen je graag meer over deze opdracht en onze gedachtegang rondom dergelijke projecten."

— Wessel van Soest, Transitiemanager